پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

کتاب سال های گورباچف که به دست شارل بتلهایم نگاشته و توسط ناصر فکوهی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و پنج صفحه است. اثر سال‌های گورباچف با عنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا مؤخره‌ای می باشد که شارل بتلهایم به درخواست ها و گفته های ناصر فکوهی ترجمه کننده ی نمونه ی جمع آوری شده ی مبارزات طبقاتی در شوروی از سال هزار و نهصد و سی تا هزار و نهصد و چهل و یک واسه ی ترجمه فارسی دو اثر محکومان و حاکمان تألیف کرد. ترجمه دو اثر ذکر شده در اواخر سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت به آخر رسیده بود. این اثر برگرفته از هفت فصل می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سال های گورباچف تماس بگیرید.

سال های گورباچف

کتاب زنان بر صلیب شکسته نوشته کیت هیست می باشد و توسط رمضان علی روح الهی ترجمه گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات قصیده سرا و روشنگران و مطالعات زنان چاپ گشته است.نگارنده ی این اثر تصویری از موقعیت زنها در آلمان هیتلری به دست آورده و اعتقادات هیتلر و نازی‌ها درمورد زنان و سیاست‌های گروهی و نژادیشان و دلایل و عاقبت حمایت زنان از ایشون را بازگو می کند . در قسمتهای نخست اثر سرنوشت خصوصی هیتلر و زابطه ی او با برخی از زنان پژوهش شده است. در مقدمه اثر آمده که هیتلر در غالب زندگی خویش به ارادت و حمایت کردن زنان متكی بود .با این حال آنها را به حاشیه زندگی سیاسی می‌راند و اکثرا در خلوت به ایشان بی اعتنا بود. اعتقادات تنگ و تاریك او درمورد نقش زنان و سرگذشت میلیون‌ها زنی را رقم زد كه در مسیر و راه دوازده سال حكومت ویرانگر رایش سوم و بعد از آن از حامیان پر هیاهوی او بودند. برای خرید کتاب زنان بر صلیب شکسته به لینک موجود مراجعه نمایید.

زنان بر صلیب شکسته

کتاب ایدئولوژی فاشیست که به دست ارسطو کالیس نگاشته و توسط جهانگیر معینی علمداری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و هشت صفحه است. کتاب ایدئولوژی فاشیست به تحقیق و پژوهش اقلیم و گسترش طلبی داخل ایتالیا و آلمان پرداخته است . بررسی فوق کوشش می نماید که گسترش طلبی فاشیستی در هر کدام از دو رژیم را در دو سطح مختلف مورد تحقیق قرار داده است. نخست به مثابه ایدئولوژی چه در پیوند با سنت های طولانی پا بر جایی که بعد از دوران کسب وحدت در این اجتماع بوده است و چه در رابطه با نیازهای ویژه ی فاشیستی. دوم به مثابه فرایند ترجمان نیات به عمل و به واسطه نفوذ عاملهای داخلی و بین المللی می باشد. فصل دوم به خواندن و مطالعاتی درمورد ایدئولوژی های گسترش طلبانه دو جنبش فاشیستی پرداخته است . برای خرید کتاب ایدئولوژی فاشیست به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایدئولوژی فاشیست

کتاب ایران باستان به روایت موزه بریتانیا نوشته جان کورتیس می باشد و توسط آذر بصیر ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و پنج صفحه است. در این اثر به جنبه‌های مختلف جغرافیایی و تاریخی و تمدنی و تاریخ هنر ایران باستان پرداخته شده است.موزه بريتانيا از مهم تترین و اساسی ترن موزه‌هاي موجود در جهان است كه خیلی از يافته‌های باستان‌شناسي از تمدن‌هاي چهارگوشه دنیا را در خویش جاي داده است. از جمله قسمتهای خیلی پربار اين موزه قسمت ايران باستان است كه يادگارهاي زیادی از دورترين وقتهای تاريخ كشور ايران را در خویش جای داده است. اثرهای باستاني ايراني موجود داخل اين موزه از يافته‌هاي باستاني پیدا شده از عيلامي‌ها و مادها و پارس‌ها تا زمان اشكانيان و ساسانيان و عاقبت ايران بعد از اسلام را در بر گرفته است. برای خرید کتاب ایران باستان به روایت موزه بریتانیا به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایران باستان به روایت موزه بریتانیا