کتاب جدال عشق و فلسفه در اشعار حافظ که به دست علی معرف نوشته شده است. شاعرانی چون حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی و عطار نیشابوری و باباطاهر و ابوسعید ابوالخیر نمایانگر فرهنگ بزرگ این مرز و بوم می باشد.شعرهای حافظ در این بین هم ساده می باشد و هم در سطحی عالی عشق را وصف نموده است .حافظ زندگی مایه فرهنگ ایران است و هنرمندی می باشد که بر قلب آدمی عشق را تصویر می نماید.نثر حافظ ساده و زیبا و راحت است و احتیاج به تفسیر چندانی نمی باشد و این امر موجب فهم آسان اثر اوست. خواندن شعرهای حافظ دلیل ایجاد آرامش در وجود آدمی است.حافظ عشق را می پرستد و در اشعار خود به توضیح آن پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جدال عشق و فلسفه در اشعار حافظ تماس بگیرید

دانلود کتاب جدال عشق و فلسفه در اشعار حافظ