کتاب داستان های عطار در منطق الطیر و الهی نامه که به دست حشمت الله ریاضی نوشته شده است.این اثر نمونه جمع شده ای از داستانهایی زیبا و سیرینی می باشد که عطار داخل کتاب منطق الطیر و الهی نامه بیان نموده است .همچنان نگارنده به زبانی ساده و قابل درک آن را نوشته است که خیلی جالب و خواندنی است. شیخ ابو حامد محمد ابن ابراهیم مشهور به فرید الدین در سال پانصد و دوازده در روستای کدکن ار توابع نیشابور متولد شده است.همانند پدرش داخل شهر نیشابور عطاری می باشد که خود همچنان به شغل پدر روی آورده بوده است و به عطار مشهور گشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های عطار در منطق الطیر و الهی نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان های عطار در منطق الطیر و الهی نامه