کتاب سفر شک و سوال که به دست محمود کیانوش نوشته شده است.در ساعت یازده شب ششم ژوئن دو هزار و ده پس از میلاد مسیح می باشد که بالای صفحه نگاشته می باشم اسم نخواهد داد و اینگونه شد عناوین احادیث نفسی که در بیست و هشت فصل ادامه داشته است.و حالا ساعت یازده و نیم شب دوازدهم اکتبر سال دو هزار و دوازده میلادی می باشد و با معنی و مفهوم دو سال و دو ماه و اندی پس از نشست نخست که باز یک ندای داخلی مرا نشانده می باشد و جلو کامپیوتر و گفته می باشد بالای صفحه بنویسید گفته ها را می بایست گفت و این ندا او را به یاد شعری انداخته است با عنوان و مطلعِ گفتی بگویم یا آنکه خود گفتم که می بایست گفتنی را گفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر شک و سوال تماس بگیرید

دانلود کتاب سفر شک و سوال