کتاب صد پند که به دست عبید زاکانی نوشته شده است. نویسنده مشهور عبید زاکانی از شعرای سرشناس فارسی‌زبان قرن هشتم هجری قمری می باشد. عبیدالله لقب پیدا کرده به نظام‌الدین از صاحبان صدور خاندان زاکان قزوین بوده است که اشعار بسیار زیبا و خوب و رسائل بی نظیری داشته است.صرفنظر از آنکه عبید شاعری متوسط در اندازه ی و قد خود بوده‌است، هم گام اسم او را با طنز و هزل عجین و اغلب عامه او را به لطایفش شناخته اند.در این بین موش و گربه معروف خیلی داشته و ریش نامه و صد پند از تمام لطیف ترند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صد پند تماس بگیرید

دانلود کتاب صد پند