کتاب کلیات عبید زاکانی که به دست عبید زاکانی نوشته شده است. این اثر برگرفته از هزلیات و غزلیات و مثنویات می باشد.شاعر خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی مشهور به عبید زاکانی از شاعران و نویسندگان و طنزپردازان معروف و سرشناس فارسی‌زبان قرن هشتم هجری می باشد.از نوشته های او می شود عنوانهای زیر را اسم برد که از جمله اخلاق الاشراف و ریش نامه و صد پند و ترجیع بند ج و تضمینات و قطعات و رباعیات و رساله دلگشا و تعریفات ملا دو پیاز و منظومه موش و گربه و منظومه سنگتراش هستند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلیات عبید زاکانی تماس بگیرید

دانلود کتاب کلیات عبید زاکانی