کتاب چرند و پرند که به دست علی اکبر دهخدا نوشته شده است. کتاب چرند و پرند نمونه جمع شده از نگاشته های طنز اجتماعی و سیاسی علی‌اکبر دهخدا می باشد که در قالب داستان‌کوتاه و اعلامیه و تلگراف و گزارش خبری نگاشته شده‌ می باشد. این نوشته و نوشته‌ها از هفده ربیع‌الثانی هزار و سیصد و بیست و چنج ه.ق. تا بیست جمادی‌الاول هزار و سیصد و بیست و شش سی مه هزار و نهصد و هفت تا بیست ژوئن هزار و نهصد و هشت به مفهوم در فاصله دورانی میان پیروزی انقلاب مشروطیت و آغاز استبداد صغیر در در سی و دو شماره هفته‌نامه صوراسرافیل به مدیریت جهانگیرخان شیرازی و بعدتر در سه شماره صوراسرافیل که بعد از آغاز استبداد صغیر به دست دهخدا در سوییس منتشر شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرند و پرند تماس بگیرید

دانلود کتاب چرند و پرند