کتاب گفتار شورانگیز فردوسی که به دست سهراب چمن آرا نوشته شده است.دورانی که سعد وقاص بر کتابخانه های ایران دست یافته است و همراه غنائم می باشد.تاریخ ایران را واسه ی عمر می فرستاد و عمر آن بخش را که با دستورات اسلامی مطابقت داشت پسندیده شده است و بخشهایی را که در ارتباط به سوال خورشید آیین آتشکده و آتش می شده را ناپسند می دانسته است. واسه ی بیشتر مردم مطالعه کردن شصت هزار بیت شاهکار فردوسی مشکل می باشد. در این نوشته تلاش شده و شاهنامه در حدود صد هزار کلـــمه همراه با ترجمه آن بیتها و خلاصه شده است.تا جوانان ما حداقل توانسته باشد موضوع شاهنامه چه چیزی است و به بزرگی آن پی برده شود.پیش از خلاصه ی شاهنامه مقدمه ای همچنان درباره ی شخص فردوسی و حال و هوای آن دوران گفته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گفتار شورانگیز فردوسی تماس بگیرید

دانلود کتاب گفتار شورانگیز فردوسی