در کتاب پوست سیاه,صورتکهای سفید اثر فرانتس فانون ما با یک رساله انتقادی به طبقه ای که سالها با نژاد پرستی.نژاد سیاه یا رنگ سیاه را تحثیر و سرکوب کردن.در این کتاب فرانس فانون با نمایش دادن عنوانی که به کنایه از چهره درونی سفید است با نقد صورتک سفید ظلم های وارد را به چالش می کشاند.برای خرید کتاب پوست سیاه و صورتکهای سفید با ما تماس بگیرید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب پوست سیاه , صورتکهای سفید