کتاب سیری در دیوان شمس کتابی است فوق راجع به دو کتاب کلیات شمس و مثنوی معنوی البته کتاب اساسا راجع به دیوان شمس است اما در این کتاب شاهد آشکار سازی تفاوت بسیار بزرگ بین دیوان شمس و مثنوی معنوی میشویم.مولانا در کتاب مثنوی عرفی است  که از احادیث و قران صحبت می کند. و در کتاب کلیات شمس عاشقی است تمام عیار که همه باور و وجودش را در دنیای عشق و شعر و موسیقی رها ساخته است.عزیزانم برای خرید کتاب سیری در دیوان شمس اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

دانلود کتاب سیری در دیوان شمس