کتاب حاضر در واقع میتوان دو کتاب یا دو عنوان است یکی کتاب سی نرغ و سیمرغ و دیگری مجموعه مقالات دکتر علینقی منزوی است که در یک کتاب به چاپ رسیده است.که در ایتدا مجموعه مقالات نویسنده آمده و سپس کتاب سی مرغ و سیمرغ بصورت کامل چاپ گردیده است.دوستانی که دوستداران و دنبال کننده آثار استاد برجسته ادبیات دکتر علینقی منزوی هستند می توانند کلیه کتاب های ایشان را بصورت کاغذی آنچه تا کنون به چاپ رسیده است خریداری نمایید .برای خرید کتاب با مشاورین ما تماس بگیرید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 استدعا دارم برای حمایت ناشرین و نویسندگان عزیزمان کتاب را بصورت کاغذی از فروشگاه کتاب خرید نمایید

 

 

دانلود کتاب سی مرغ و سیمرغ