کتاب داستان یک روح در واقع داستان بوف کور است البته به تفسیر و تحلیل یعنی کتاب داستان یک روح اثر دکتر سیروس شمیسا با هدف معرفی و تفسیر و تحلیل کتاب بوف کور صادق هدایت است.در این کتاب با قدرت و تکنیک بسیار خوب صادق هدایت آشنا میشویم و هدف و ساختر این اثر جهانی را هضم خواهیم نمود .خوب این یک واقعیتی است که درک  کتاب بوف کور برای همه آسان نیست و با خواندن یک یا چند باره کتاب بوف کور متوجه تکنیک حرفه ای  صادق هدایت با توجه به شناخت ایشان به فلسفه شرق و غرب و روانشاسی چه تکنیکی استفاده کرده است.برای خرید کتاب داستان یک روح اینجا کلیک نمایید

دانلود کتاب داستان یک روح