کتاب کارنامه ی بزرگداشت بزرگان علم و ادب ایران اثر رحمت الله ابریشمی می باشد.تعداد صفحات این اثر سیصد و شصت و شش صفحه است و در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج به چاپ رسیده است.نوشته با با جلد شومیز منتشر شده می باشد. کتاب فوق به سه قسمت تقسیم شده می باشد.این نوشته به گفته ی کنگره های رسمی و مجالس بزرگداشت داخلی یا خارجی مختص سرشناسان علم و ادب قدیم ایران چون فردوسی و سعدی و ناصر خسرو و ابوعلی سینا و غیره است.این نمونه جمع آوری شده به یاری رحمت الله ابریشمی تدریس کننده ی دانشسرای راهنمایی تحصیلی مشهد زیور طبع شده است.گزارشاتی مفید و خلاصه شده ای از پنج کنگره پژوهش ایرانی می باشد.که در مسیر آشنایی فرهنگ و زبان و هنر کخن و جدید ایران شکل گرفته می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کارنامه ی بزرگداشت بزرگان علم و ادب ایران تماس بگیرید

 

دانلود کتاب کارنامه ی بزرگداشت بزرگان علم و ادب ایران