کتاب حیوانات سخنور مجموعه ای حکایات انتباهی و طنزآمیز با قلم احمد بهجت نگاشته شده است.این اثر در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده که شامل تعداد دویست و دوازده صفحه می باشد.کتاب فوق درمورد نمونه های جمع آوری شده طنزآمیز است که با جلد شومیز منتشر گشته می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حیوانات سخنور مجموعه ای حکایات انتباهی و طنزآمیز تماس بگیرید

 

دانلود کتاب حیوانات سخنور مجموعه ای حکایات انتباهی و طنزآمیز