کتاب سیری در ادبیات غرب که به دست ابراهیم یونسی ترجمه شده می باشد.این اثر توسط جی. بی. پریستلی نوشته شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.که دارای تعداد پانصد و هشتاد صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی سیری در ادبیات غرب یکی از مهم ترین و اساسی ترین مرجع ها واسه ی شناخت درست و مختصری از ادبیات غرب از رنسانس تا نیمه قرن بیستم می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیری در ادبیات غرب تماس بگیرید

دانلود کتاب سیری در ادبیات غرب