کتاب کاندید یا ساده دل که در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط ولتر نوشته شده است.که انتشارات آن دستان می باشد.که دارای تعداد صد و هشتاد و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. و در زمان زندگی نویسنده بیست بار تجدید منتشر شده است و آن را در ردیف موفق‌ترین نوشته های ادبی فرانسه قرار دارد. نوشته ی ساده‌دل یا کاندید اسم اثری ادبی می باشد که توسط ولتر یکی از نویسنده ها و فیلسوفان اهل فرانسه نگاشته شده‌است. این نوشته نخستین دفعه در سال هزار و هفتصد و پنجاه و نه چاپ شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاندید یا ساده دل تماس بگیرید

دانلود کتاب کاندید یا ساده دل