دانلود کتاب قلمرو سعدی و جادو که در سال هزار و سیصد و هزار و سیصد و سی چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی دشتی نوشته شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. پایه و اساس ایشان از روستای تلخو از توابع قسمت کاکی می باشد و در الان بستگان ایشان در آنجا زندگی می نموده اند.علی دشتی پسر شیخ عبدالحسین دشتی از اندیشمندان و نویسندگان و سیاستمداران به اسم معاصر دشتی می باشد. او چند دفعه به زندان رفته است. او سه بار در زمان رضا شاه به زندان رفته است و در همان زمان کتاب ایام محبس را نگاشته است. او در زمان رضا شاه منزوی و خانه نشین می باشد.ولی در زمان پهلوی دوم کارهای سیاسی خود را از اول انجام داد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب قلمرو سعدی و جادو تماس بگیرید

دانلود کتاب جادو

دانلود کتاب قلمرو سعدی