کتابهای محمد حجازی که با قلم محمد حجازی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده معروف محمد حجازی در بیست و پنج فروردین هزار و دویست و پنجاه و نه در تهران به دنیا آمد و در ده بهمن هزار و سیصد و پنجاه و دو داخل تهران چشم بر جهان بست.او یکی از نویسندگان و داستان نویس و نمایشنامه نویس و ترجمه کننده و سیاستمدار و روزنامه نگار معاصر مشهور ایرانی بوده است .در مراجعه کردن به ایران به به کار در وزارت پست و تلگراف مشغول شد. هم چنان عهده‌دار سمت‌های گوناگونی شده بود.از جمله مدیر مجله ایران امروز و پست و تلگراف و تلفن و شد و مقالات خود را در انتشارات آن دوران مخصوصا باباشمل منتشر کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای محمد حجازی تماس بگیرید

دانلود کتابهای محمد حجازی