کتابهای محمود دولت آبادی که با جلد شومیز منتشر شده است. محمود دولت‌آبادی یکی از نویسنده های مشهور معاصر ایرانی می باشد. او نگارنده ی داستان معروف کلیدر می باشد.دولت‌آبادی اول در مسیر مشهد و آن وقت تهران رفت.و در این زمان باز هم شغل دیگری همانند حروفچین چاپخانه و سلمانی کشتارگاه و رکلاماتور برنامه‌های تأترو سوفلور کنترلچی سینما و ویزیتور روزنامه کیهان را انجام می داد.او در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه مهین اسکویی و کارگردان تأتر از او دعوت نمود که در نمایشنامه معروف در اعماق نوشته ی ماکسیم گورکی ایفای نقش نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتابهای محمود دولت آبادی تماس بگیرید

آهوی بخت من گزل

آینه

باشبیرو

دیدار بلوچ

هجرت سلیمان و مرد

جای خالی سلوچ

لایه های بیابانی

اوسنه ی بابا سبحان

روز و شب یوسف

روزگار سپری شده /سه جلد کامل

سفر

سلوک

تنگنا

طریقه بسمل شدن

رمان کلیدر