کتابهای اونوره دو بالزاک که با جلد شومیز منتشر شده است. کمدی انسانی اسمی می باشد که بالزاک واسه ی نمونه های جمع آوری شده ی اثرهای خویش که حدود نود رمان و داستان کوتاه را شامل شده انتخاب نموده است. وصف و گفتن دقیق و گیرا از فضای حادثه و تحلیلات نازک‌بینانه روحیه ی شخصیت‌های داستان و بالزاک را به یکی از مطرح ترین و متاثرترین داستان نویس دو قرن اخیر ایجاد نموده است.رئالیسم عریان و بدبینی بالزاک به سرشت انسانی که در اثرهایش آشکار است او را در خصوص تشکیل جنبش ناتورالیسم در ادبیات فرانسه کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای اونوره دو بالزاک تماس بگیرید

بابا گوریو

چرم ساغری

اوژنی گرانده

فاچینو کانه

هانریت

کشیش دهکده

مادام دولا شانتری

اوژنی گرانده (عبدالله توکل)

پسر عمو پونس

پیر دختر

زنبق دره

دختر عمو بت / اول / دوم