دانلود کتاب آه،استانبول که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط رضا فرخفال نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. رضا فرخفال از نگارنده هایی می باشد که اولین داستان‌هایش را داخل جنگ اصفهان به نشر رسانده است. فقط نمونه جمع شده ی داستانش را با عناوین آه استانبول در سال هزار و سیصد و شصت و هشت با نشر اسپرک چاپ نمود که همچنان رمانهای این نمونه جمع شده تفاوت‌هاى زیادی با داستان‌هاى دهه چهل او داشته و هیچ یک از آنها هم در این نمونه جمع شده نیامده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آه،استانبول تماس بگیرید

دانلود کتاب آه،استانبول