کتاب حماسی انه اید که به دست ویرژیل نوشته شده است.که دارای تعداد پتنصد و هفتاد و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این منظومه حماسی شامل داستان انه اید قهرمان به جا مانده تروایی می باشد که در دوران سوختن تروا در آتش پدر خویش آنشیز را به دوش نشانده است و نجات پیدا کردن در صورت که در آن حوادث همسر خود را از دست داده است. او بعد از اتفاقات طولانی توانست خود را به مناطق ایتالیا رسانده است.نوشته ی انه اید داستانی انسانی داشته و رومیان انه اید را نیای رومولوس پایه گذار شهر رم شناخته شده است.ویرژیل از این داستان قدیمی حماسه ای پر شور انجام شده است.که به سرنوشت امپرا توری و پشتوانه تاریخی و اسطوره ای رومیان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حماسی انه اید تماس بگیرید

دانلود کتاب حماسی انه اید