کتاب عوارض فیزیکی استرس بر بدن انسان که به دست رضا پوردست گردان نوشته شده است. استرس بر بدن انسانها تاثیرات منفی می گذارد و خواهد توانست موجب پدیدار شدن سختی های فیزیکی گوناگون در بدنتان شود.استرس خواهد توانست موجب شود شما به دنبال تنقلات روید و یا به سبب حس ناراحتی زیاد در شکم یا روده نتوانسته چیزی میل کنید. دشواریهای ارتباط داشته با استرس برگرفته از گرفتگی و نفخ و سوزش معده و حتی سندروم روده‌ی تحریک‌پذیر خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عوارض فیزیکی استرس بر بدن انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب عوارض فیزیکی استرس بر بدن انسان