کتاب ام اس چیست که به دست Chloe Neild نوشته شده است.وقتی که آدمی مبتلا به ام. اس. تشخیص شده باشد و تا آخر عمر بدان دچار است. با این حال درمان ها و مراقبت های تخصصی خواهد توانست به بیماران برای فائق آمدن بر علائم بیماری کمک نماید. اسکلروز چند گانه عوارض وابسته به دستگاه اعصبی مرکزی انسان دارد. این عارضه یکی از بی قدرت کننده ترین مریضی های عصب شناختی در بین جوانان بالغ است. ام. اس. بسیار در افراد بیست تا چهل ساله تشخیص داده شده است. هرچند می شود بسیار زودتر یا دیرتر همچنان شناسایی شوند. اتمها به صورت تقریبی دو بار زیادتر از آقایان در معرض مبتلا شدن به ام. اس. می باشند و در موردهایی نادری کودکان همچنان درگیر می شوند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ام اس چیست تماس بگیرید

دانلود کتاب ام اس چیست