کتاب رمان شب که توسط الی ویزل نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب شب اتفاقات تکان‌دهنده‌ای از سرنوشت پر از خشونت زندانیان نازی در اردوگاه‌های مرگ آشویتس و مونوویتس و بوخنوالد می باشد.اردوگاه‌هایی که ویزل تا آوریل سال هزار و نهصد و چهل و پنج در آن‌ها با ظلم و خشونت و سرما و گرسنگی دست و پنجه خواهد بود. انتهای ایستگاه مرگ او اردوگاه بوخنوالد می باشد که در آخر جنگ دوم جهانی از سمت سربازان آمریکایی آزاد شده اند. در این کشتارگاه می باشد که ویزل پدرش را هم از دست داده است. او در ماه‌های انتهای جنگ به سبب مبتلا شده به اسهال خونی و گرسنگی و خستگی و ضعف مفرط موجب تحمل کردن شکنجه‌های روحی و جسمی دشوار از پای در آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان شب تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان شب