کتاب نابغه هوش که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی ح . صدیق به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خیلی از اثرهای نسین به هجو دیوان‌سالاری و نابرابری‌های اقتصادی در اجتماع وقت ترکیه اختصاص دارند. آثار او به افزون از سی زبان مختلف ترجمه شده‌اند. محمت نصرت مشهور به عَزیز نَسین در بیست دسامبر هزار و نهصد و پانزده متولد شده است.و در سال شش ژوئیه هزار و نهصد و نود و پنج از دنیا رفت.او یکی نگارنده ها و مترجان و طنزنویس اهل ترکیه بوده است.بعد از خدمت افسری حرفه‌ای نسین سردبیری شماری گاهنامه طنز را عهده‌دار شد. نظرات سیاسی او سبب به چند بار به زندان رفتن شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نابغه هوش تماس بگیرید

دانلود کتاب نابغه هوش