کتاب شهردار نمونه که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی مقصود فیض مرندی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی شهردار از مجموعه های جمع شده ی رمان ها و اثر های کوتاه طنزآمیز ترکی زبان عزیز نسین است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شهردار نمونه تماس بگیرید

دانلود کتاب شهردار نمونه