کتاب دلدار و دلباخته که توسط ژرژساند نوشته شده است.که با ترجمه ی احمد سمیعی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در حقیقت توضیحات مناسبات عاشقانه ژرژ ساند با آلفرد دوموسه می باشد که به عاشقان ونیز معروف شده است. در این اثر تحلیلات روان شناسی باریک بینانه و نظریاتی بدیع درمورد هنر و تجلیات نابغ ها و نقاشی هایی ماهرانه ای است که از طبیعت به چشم خورده است. قسمت بسیار مهمی از این داستان را نامه های ترز ولوران به سبب و مضامینی که آشکار است لابلای نوشته های بیرون کشیده شده انجام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دلدار و دلباخته تماس بگیرید

دانلود کتاب دلدار و دلباخته