دانلود کتاب رمان موشها و آدمها که توسط جان اشتاین بک نوشته شده است.که با ترجمه ی پرویز داریوش به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. عناوین این نوشته از شعر رابرت برن گرفته شده‌ می باشد.رضا میر لوحی بر پایه و اساس این اثر فیلم تپلی را انجام داده اند. رمان بسیار کوتاه موش‌ها و آدم‌ها به دست برنده جایزه نوبل ادبیات جان اشتاین بک در سال هزار و نهصد و سی و هفت چاپ شد. نگارنده در این اثر از رمان ناراحت کننده و غم انگیز جورج میلتون و لنی اسمال که دو کشاورز مهاجری می باشند که در رکود بزرگ آن سرنوشت در کالیفرنیا تغییر مکان داده است گفته می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان موشها و آدمها تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان موشها و آدمها