کتاب ملکه مصر که توسط سوزان فرانک نوشته شده است.که با ترجمه ی هادی عادل پور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. سرگزشت شگفت‌انگیز هات شپ سات نخستین فرعونه‌ی مصر حتشپ سوت پنجمین فراعنه هجدهمین سلسله پادشاهى می باشد. دختر توتموس اول و آهمس بود. هنگامی پدر او مرد برادر ناتنى او که از حتشپ سوت کوچکتر می باشد به پادشاهی رسید. بر پایه ی قوانین مصر باستان و بانوان خون سلطنتى در رگ هاى خود داشته است و هر یک از مردان خاندان سلطنتى به اجبار بودند که واسه ی اثبات واقعیت خویش با یک زن از نیاکان سلطنتى ازدواج نمودند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ملکه مصر تماس بگیرید

دانلود کتاب ملکه مصر