کتاب با چشمان شرمگین که توسط طاهربن جلون نوشته شده است.که با ترجمه ی اسدالله امرایی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اسدالله امرایی متولد شده در سال اول اردیبهشت هزار و سیصد و سی و نه در شهر ری می باشد.او از نویسنده ها و مترجمان مشهور ایرانی می باشد. امرایی لیسانسیه زبان و ادبیات انگلیسی است و از سال هزار و سیصد و شصت با مطبوعات همکاری نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب با چشمان شرمگین تماس بگیرید

دانلود کتاب با چشمان شرمگین