کتاب رمان ماندالا که توسط پرل باک نوشته شده است.که با ترجمه ی لیلی مصطفوی کاشانی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. از دیگر نوشته های نگارنده می توان زنی در دیار غربت و ریشه در خاک و مادر و ماندالا و نامه ای از پکن و باد شرق باد غرب را نام برد. .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان ماندالا تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان ماندالا