کتاب قصه های شب عید که با ترجمه ی مرجان رزم آرا به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.که توسط پرل باک نوشته شده است. داخل این اثر نگارنده از سنت شب های نویل صحبت کرده است. هم اکنون زشتی ها و پیامدهای دشوار و نا خوشایند جنگ را باز می کنند.او در این نوشته ارزو داشته است مردم همراه با خوشحالی زندگی نموده اند و به عبارت دیگر این اثر خاطرات شرکت در جنگ و نوشته های عیدنویل نگارنده است که آن را در قالب رمان به تصویر می کشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه های شب عید تماس بگیرید

دانلود کتاب قصه های شب عید