کتاب هزار رمز و راز عشق که توسط پرل باک نوشته شده است.که با ترجمه ی پروین ادیب به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خانم پرل باک دفعه ی دومی است که با درون نگری خاص خویش در گفتن حوادث از غم و شادی و عشق و تارهای قلب ها را به ترنم وا داشته است. خانم باک این دفعه چهار داستان بلند را در یک نمونه جمع شده گرد آورده است. اولین داستان این نمونه زن شگفت انگیز اسم دارد . هزار رمز و راز عشق داستان زن جوان با نوزده سال سن شوی مرده ای می باشد که در عمق تفکر تلاش می کند تا هم اکنون خاطرۀ شوهری را که بسیار زود وقت از دست داده زنده نگاه داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هزار رمز و راز عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب هزار رمز و راز عشق