کتاب زنی در دیار غربت که توسط پرل باک نوشته شده است.که با ترجمه ی مهوش قویمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این نوشته قصه ی زنی گفته می‌شود که از شوهر خویش جدا شده و به همراه دو دخترش زندگی می‌کند. او تصمیم خواهد گرفت که دختران خویش را واسه ی ادامه‌ دادن درسشان به خارج از کشور بفرستد. بعد از زمانی او همچنان واسه ی دیدار فرزندانش به خارج از کشور رفته ولی در آن جا با سختی و دشواریهایی رو به رو می‌شود و بعد از گذشت یک سال به ایران بر می‌گردد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنی در دیار غربت تماس بگیرید

دانلود کتاب زنی در دیار غربت