کتاب داستان ارباب که توسط ماکسیم گورکی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. از اثرها و نوشته های او می شود که نمایشنامه ی چهار پرده‌ای در اعماق و داستان مادر که مشهورترین نوشته ی او همچنان است. آدم بیکاره و ارباب و آرتامانوف‌ها که در ایران به اسم تجارت آرتامانوف مشهور می باشد و استادان زندگی را گفته است.نویسنده مشهور آلکسی ماکسیموویچ پِشکوف که بسیار با اسم ماکسیم گورکی شناخته شده است یکی از رمان نویسان و نمایش‌نامه‌نویس و مقاله‌نویسان مشهور انقلابی روس و از بنیان‌گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان ارباب تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان ارباب