کتاب رمان سرباز خوب که توسط فورد ماکس فورد نوشته شده است.که با ترجمه ی ابراهیم یونسی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. با مطالعه کردن داستان فوق کم کم خواهیم آموخت که چطور شخصیت خود را مطالعه نماییم. چند سال قبل هربرت گوردمن در حرف از فوردمادوکس گفته است که به دید من فورد کار صحیحی انجام داده است که به تفصیل درمورد شخصیت خود نگاشته است و حالا هم لحظه ی آن است که کسی درموردش بنگارد. ساختار مکانیکی سرباز خوب همچنان مثل ساختار بسیار اثرهای در ارتباط به طنز کمیک تا مقداری در سلطه و سیطره نظارت بسیاری است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان سرباز خوب تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان سرباز خوب