کتاب بابا لنگ دراز که توسط جین وبستر نوشته شده است.که با ترجمه ی داریوش شاهین به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب بابا لنگ‌دراز محصول سال هزار و نهصد و دوازده یک داستان نامه‌ نگارانه دنباله‌دار که نوشته ی زیبای جین وبستر نگارنده ی مشهور آمریکایی می باشد. این رمان و نوشته داستان قهرمانش را که یک دختر جوان به اسم جودی آبوت می باشد و در سال‌های درس خواندنش در کالج گفته می‌کند. جودی واسه ی یک مرد پولدار و خیر که تا به حال او را ندیده می باشد نامه می نگارد.بابا لنگ‌دراز پیروزترین کتاب وبستر است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بابا لنگ دراز تماس بگیرید

دانلود کتاب بابا لنگ دراز