کتاب مجموعه داستان خانه ای برای فرزندانم که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده است.که با ترجمه ی محسن سلیمانی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب مجموعه داستان خانه ای برای فرزندانم نمونه های جمع شده از داستان کوتاه است که برگرفته از داستان های دختر کبریت فروش و هنر و گفتگوی ثروتمندان و ماشین پرنده و آنها به ما زمین دادند و دختر چوپان وغیره می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه داستان خانه ای برای فرزندانم تماس بگیرید

دانلود کتاب مجموعه داستان خانه ای برای فرزندانم