کتاب مزرعه قله ی سفید که به دست برلی دوهرتی نوشته شده است.که با ترجمه ی شیدا رنجبر صورت گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. تغییرهایی که این خانواده گوشه گیر با آن مقابله می نمایند و آن چه جینی دختر نوجوان آنها هنگامی که واسه ی نخستین دفعه دلداده کسی میشود و این دوستی را فقط و تنها تجربه کرده است.خیلی ماهرانه به دست این نگارنده ماهر و برنده جایزه کارنگی به تصویر کشیده شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مزرعه قله ی سفید تماس بگیرید

دانلود کتاب مزرعه قله ی سفید