کتاب رمان راههای میان بر که توسط ریموند کارور نوشته شده است.که با ترجمه ی اسدالله امرایی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. سهل و ممتنع است.این عناوین می باشد که می شود صحیح درمورد رمانهای ریموند کارور انجام داد. به تعبیر عامیانه تر یک جور گول زدن دلخوش کننده است.دلخوش کننده در این خصوص که مطالعه کننده آن هم مطالعه ای که کار و مشغله مهم و اساسی سرنوشت نوشتن آن است .این نوشته زیادتر از تمام چیز در آن طعم گس و گیج کننده ی تنهایی موج می زند و قصه ی انسانهایی می باشد که محزون و سرگشته نه جسارتی داشته اند و نه اعتراضی می نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان راههای میان بر تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان راههای میان بر