کتاب مرد لندن که توسط ژرژ سیمنون نوشته شده است.که با ترجمه ی هرمین دخت تبار حیدر به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته اثری بسیار مهیج است .جنایی از سرنوشت مردی که به سبب کشتن به چند سال حبس محکوم می‌شود .لویی مالوان قهرمان مهم و اساسی این رمان است .او سوزن‌بان ایستگاه دریایی می باشد.یک شب در حال انجام دادن وظیفه میفهمد دو مرد در اسکله دعوا می کنند.یکی از آنها که بران اسم داشت همراه خویش را به داخل آب پرت می کند.مالوان در این وقت چمدانی را که داخل آب پرت شده است بر داشته و به صورت ناخواسته بران را می کشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرد لندن تماس بگیرید

دانلود کتاب مرد لندن