کتاب تبهکاری در دام که توسط ژرژ سیمنون نوشته شده است.که با ترجمه ی ابراهیم صدقیانی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هنر داستان‌نویسی سیمنون از در خصوص ارزش انسانی در درجه‌ای بسیار زیاد و والایی از دید و نظر معمول داستانهای کارآگاهی و جنایی قرار داشته است. سیمنون در به وجود آوردن محیط بسیار خوب و تناسب داشته و گروههای خاص انسانی و قهرمانانی که از ویژگی روحی غیرعادی برخور داشته اند و استادی تکمیل شده ای دارد. شخصیتهای داستانهای سیمنون به صورتی ساخته شده‌اند که تمام برحسب عاطفه و صفات روحی خود رفتار نموده اند و بدون آن که خود نگارنده در ورای صورت آنها پنهان باشد و راهنمائیشان رده باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تبهکاری در دام تماس بگیرید

دانلود کتاب تبهکاری دام