کتاب داستان یک مرد بزرگ که توسط میرچا الیاده نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد علی صوتی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ترجمه فوق برگرفته از دو داستان کوتاه می باشد با اسم های یک مردبزرگ و دوازده هزار راس گاو و داستان اول و اتفاقات سرنوشت مردی است. با اسم کوکو آنش که روزی در وقت گام زدن در بغل نامزدش در پیدا کرده است که قدش از روز گذشته خیلی بلندتر شده می باشد.این زیاد شدن قد هر روز با سرعت بسیاری ادامه یافته است.این در صورتی می باشند که پژوهشهای پزشکان همچنان هیچ عارضه‌ای را نمایان نمی دهد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان یک مرد بزرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان یک مرد بزرگ