کتاب رمان گریز که به دست جورج اورول نوشته شده است.که با ترجمه ی محمود رستمی جم به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور جورج اورول در داخل این اثر در آخر سادگی و ظریف‌ترین خصوصیات اجتماع و بشریت عصر ما را گفته است. او هیچ وقت در صدد به وجود آوردن شخصیت‌های قهرمان و خدشه ناپذیر نمی باشد. او اجتماع و آدمها را آن طور که دیده است بیان می‌کند نه آنطور که به مذاق اندیشمندان دوران حاضر سازگار می باشد. در این حال گفتن حالات و روحیات آدمی و همه ی گرایش‌های فطری و طبیعی آدمها اگر خوب دقیق شوید به بیشتر مسایل دهن کجی می کنید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان گریز تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان گریز