کتاب داستان گل آفتابگردان که توسط ویلیام کندی نوشته شده است.که با ترجمه ی غلامحسین سالمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این داستان با وصف نمودن عینی و جزییات نگاری بسیاری از زندگی شهری و ارتباط انسانی در امریکا روبه رو خواهید شد.کتاب رمان زیبای گل آفتابگردان نمایی از بیگانگی آدم ها با خود و سرنوشتش ارائه داده است. این داستان سرنوشت یک آدم مسخ شده و رو به نابودی را به دید کشیده و به موازات صورتی که از خانواده فیلان کشیده است می کند و زاویه از سرنوشت مناسبات جامعه و ارتباط بین انسانهای اجتماع امریکا را در نیمه های قرن بیست به دید گذاشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان گل آفتابگردان تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان گل آفتابگردان