دانلود کتاب زن سفید پوش که توسط ویلکی کالینز نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان گویی رمان جوانی می باشد هنرمند به اسم والتر که واسه ی درس دادن نقاشی به دو دوشیزه اشراف‌زاده لندن را به سبب دهکده لیمریج ترک می نماید. او داخل جاده لندن زن سفیدپوش و با استرس را دیده که از او کمک خواسته است. زن در زمان صحبت متونی درمورد خانه‌ای که مدرس جوان قرار می باشد به آن جا برود بازگو می نماید. والتر بعد از اقامت در لیمریج دل داده ی لورا یکی از دوشیزگان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زن سفید پوش تماس بگیرید

دانلود کتاب زن سفید پوش