کتاب بازگشت که توسط اریش ماریا ریمارک نوشته شده است.که با ترجمه ی جمشید صادق پور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب بازگشت اسم یک نوشته ی ادبی می باشد که به دست اریش ماریا رمارک نگارنده ی اهل آلمان نوشته شده‌است. این اثر یکی از نوشته های معروف ادبی دنیا می باشد. این داستان یک ماجرای فریبنده و یکی از بهترین های ریمارک است. اتفاق درباره ی یک سرباز آلمانی می باشد که قبل از زنده ماندن در جنگهای جبهه ی غرب به همراه گروهش تصمیم به برگشتن می گیرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازگشت تماس بگیرید

دانلود کتاب بازگشت