کتاب داستان خواهران که توسط الکساندر کولانتای نوشته شده است.که با ترجمه ی رایا دشتبان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون مهم و اساسی این نوشتار به سخن مهم واسه ی نخستین دفعه در سال هزار و نهصد و بیست و سه و متن ترجمه انگلیسی آن در سال هزار و نهصد و بیست و نه در ونگارد پرس به به دست ترجمه و چاپ شده است.رمان و نوشته ی کوتاه خواهران از نمونه های نشر آنتی فاشیست های ایران و افغانستان و در حقیقت نوشته ای بسیار کوتاه به قلم الکساندار کلونتای از رهبران بلشویک در انقلاب اکتبر روسیه است.بازخوانی دوباره ی نوشتار او در دهه هفتاد سبب آن شد که این چهره انقلابی و کمونیستی را هر چه بیشتر به عنوان متفکر و مبارز راه رهائی زنان بشناسند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان خواهران تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان خواهران