کتاب داستان دنیای کوچک دن کامیلو که توسط جوانی گوارسکی نوشته شده است.که با ترجمه ی ابراهیم یونسی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان فوق در مورد یک کشیش در قصبه ای در ایتالیا و برخوردهایش با شهردار کمونیست آن مناطق است.در واقعیت شاهد برخورد دو طرز اندیشه متفاوت و دوستی آنها با هم می باشیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان دنیای کوچک دن کامیلو تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان دنیای کوچک دن کامیلو